FELSEFEMİZ

21. yüzyılda şirketlerin kültüründe önce insan ve çalışanın mutluluğu ve güvenliği ilkelerinin yerleşmeye başlaması sanayide çağdaş seviyeye erişileceğinin göstergesidir.

İş ve çalışan güvenliğinin azami derecede sağlanması ile çalışanların işlerinde ve sosyal hayatta kullandıkları giyim ve sosyal yardım ürünlerinin tatmin edici kalitede olması, çalışanlarda işyerine karşı güven ve bağlılık duygularını geliştirmekte ve şirket kimliği ile özdeşleşmelerini sağlamaktadır. Teknolojinin artan bir hızla ilerlediği çağımızda, bu teknolojiyi kullanacak çalışanlara duyulan ihtiyaç, insan faktörünü ve "insana yatırımı" ön plana çıkarmaktadır. Bu sebeple iş güvenliği ve personel ihtiyaç ürünleri kullanımı yasal zorunluluk dışında, insana yatırımı şirket politikası haline getiren firmalar açısından hayati önem arz etmektedir.

Ancak geçmiş dönemde talebin bu bilinçle oluşmaması sebebi ile sektörümüz kalitesi düşük ve yasak savar zihniyetiyle hazırlanmış ürünleri arz etme durumunda kalmıştır.

Üstelik bu arz, çağdaş pazarlama mantığıyla yapılmadığı için şirketlerin satın alma departmanları ihtiyaçlarını tedarikte zorlanmışlar, zaman ve para israfına maruz kalmışlardır.

Bu anlayışı kabul etmemize engel olan felsefemiz gereği, Özkan Teknik olarak; müşterilerimizle sağlam temellere dayanan uzun süreli ilişkiler inşa etmeyi, iş ve işçi güvenliğin için ucuz ve basit yollardan kaçınmayı ve kaliteli hizmet sunmayı toplumumuza karşı borç biliyoruz.